Επικοινωνια

  • Ελένη Γ. Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Β. Φίλιας και Συνεργάτες Α.Ε.
  • Π. Δ. Θεοδωρίδης - Ε. Γ. Παπακωνσταντίνου - Δικηγορικό Γραφείο


Κουμπάρη 2, Κολωνάκι
Αθήνα 106 74

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

210 3625757, 2103626624
210 3612389, 2103622724

ΦΑΞ:

210 3626742, 2103605873

E-MAIL:

MAIL@HPLAW.BIZ