Υπηρεσιεσ

Ειδικά το γραφείο μας ασχολείται με τους παρακάτω τομείς:

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή)
Εμποροβιομηχανικά Σήματα και Σήματα Υπηρεσιών (Εθνικά, Κοινοτικά και Διεθνή)  
Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητος
Βιομηχανικά Σχέδια
Domain Names
Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και Φάρμακα.

Και γενικότερα με ό,τι αφορά θέματα σε σχέση με:

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Τέχνης και Νέων Μέσων
Δίκαιο Διανοητικής (βιομηχανικής - πνευματικής) Ιδιοκτησίας
Γενικό Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών
Δίκαιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας
- Ονόματα χώρου
- Ηλεκτρονικές συμβάσεις και υπηρεσίες
- Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες
- Δίκαιο του διαδικτύου
Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών
Δίκαιο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων διανομής του ψηφιακού φάσματος)
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Γενικοί Όροι Συναλλαγών
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – Διαμεσολάβηση
Εταιρική Διακυβέρνηση
Δίκαιο Χορηγιών
Νομικά ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής 
- Επιχειρησιακή Ηθική
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
- Βιοηθική
- Γενετική Ηθική

 

Επικοινωνια

Ελένη Γ. Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Β. Φίλιας και Συνεργάτες Α.Ε.
Κουμπάρη 2, Κολωνάκι
Αθήνα 106 74

Τηλέφωνα:
210 3625757, 210 3626624
210 3612389, 210 3622724

Φαξ:
210 3626742, 210 3605873

E-mail:
mail@hplaw.biz

Η Εταιρια

Ελενη Γ. Παπακωνσταντινου, Ιωαννησ Β. Φιλιασ και Συνεργατεσ Α.Ε.

 

ιστορια τησ εταιριασ

 

Dr. P. D Theodorides the founder of the firmView from Dr. Theodorides' office at Philhellinon Street, where the firm was located until it moved to its present location in 1976

 

 

 

 

 

 

 

Η εταιρεία μας, η οποία αρχικά ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση, ιδρύθηκε από τον Δρ. Παναγιώτη Θεοδωρίδη το 1920 και είναι ένα από τα πρώτα γραφεία που ασχολήθηκαν με θέματα Εμπορικών Σημάτων (Trademarks) και Ευρεσιτεχνιών (Patents) στην Ελλάδα.

Ειδικευόμαστε σε όλους τους τομείς του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και πρωτίστως σε θέματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (patents), Εμπορικών Σημάτων (trademarks), Βιομηχανικών Σχεδίων (industrial designs), Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright), Ονομάτων Χώρου (domain names), Αθεμίτου Ανταγωνισμού, Αδειοδοτήσεων  (licensing) και σε πάσης φύσεως σχετικά ένδικα μέσα.

Στη διάρκεια των 90 ετών της ενεργής και συνεχώς αναπτυσσόμενης παρουσίας μας στον χώρο, η εταιρεία μας έχει πλέον καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη στο είδος της στην Ελλάδα.

Η Δρ. Ελένη Παπακωνσταντίνου προσχώρησε στην εταιρεία το 1965 και έγινε εταίρος το 1971, ενώ από το 1986 έχει αναλάβει τη διοίκησή της.

Με στόχο μας την καλύτερη εξυπηρέτηση των εντολέων μας, και στην προσπάθειά μας να παραμένουμε πρωτοπόροι στον τομέα μας, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ήδη από το 1996 λειτουργούμε μέσω δύο ξεχωριστών  υπηρεσιών: το Δικηγορικό Γραφείο Δρ. Π. Δ. Θεοδωρίδη – Δρ. Ε. Γ. Παπακωνσταντίνου, το οποίο ασχολείται με Εμπορικά Σήματα (trademarks), Ονόματα Χώρου (domain names), με τη Διαδικασία Τελωνειακής Επιτήρησης (customs monitoring procedures) και με όλα τα σχετικά ένδικα μέσα, ενώ η Εταιρεία Δρ. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Φίλιας και Συνεργάτες, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,  ειδικεύεται σε θέματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (patents), Βιομηχανικών Σχεδίων (industrial designs), Πιστοποιητικών Υποδειγμάτων Χρησιμότητας (utility models) κοκ.

Τα τελευταία χρόνια επεκτείναμε τις Νομικές μας Υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας αλλά και του Δικαίου Νέων Τεχνολογιών, Μέσων (Ενημέρωσης & Επικοινωνίας) και Διαδικτύου, όπως επιλεκτικά και σε τομείς Εμπορικού Δικαίου.

 

The firm's staff in the early fifties